USLUGE

PISANI PREVOD

Nemojte plaćati previše, a ni rizikovati kvalitet. Naš tim stručnih prevodioca vam garantuje stručnost i pravvremenost. Cena prevoda zavisi od obima i rokova a obračunava se na osnovu 1800 karaktera sa proredom.

Pošaljite nam upit i tekst na offiсe@voyager.edu.rs i u roku od par minuta ćete dobiti ponudu koju nećete moći da odbijete!

Lektura i korektura

Lektura teksta podrazumeva pronalaženje i ispravljanje svih gramatičkih i pravopisnih grešaka u nekom tekstu. Ukoliko je to neophodno, radi povećanja čitljivosti i logike teksta, lektura može da obuhvati i ispravljanje manjih stilskih grešaka u tekstu, odnosno manje interverncije u konstrukciji rečenice.

Korektura podrazumeva ispravku slovnih i znakovnih grešaka koje, iako na prvi pogled bezazlene, ponekad mogu potpuno promeniti značenje teksta i izazvati zabunu kod čitalaca.

Sve ozbiljnije izmene u tekstu, strukturi rečenice i strukturi samog teksta, kao i krupnije stilske intervencije, spadaju u redakturu teksta. One su takođe deo naših usluga, i rade se na zahtev i uz saglasnost autora teksta.

Naš tim čine školovani lektori sa višegodišnim iskustvom. U svom radu oslanjamo se na važeći Pravopis (2010), brojne rečnike, priručnike i ostalu stručnu literaturu.

Simultano prevodjenje

Iskusni tim prevodioca za prevođenje konferencija, sastanaka, prezentacija i ostalih događaja gde vam je potrebno simultano prevođenje.

Specijalnosti: poslovno okruženje, bankarstvo i finansije, međunarodno pravo i NVO sektor.

Iznajmljivanje opreme i cena prevodilačkih usluga po dogovoru, a u zavisnosti od zahteva klijenta.

 

 

broj strana

 

1-5

5-10

10-50

50-100

preko 100

sa engleskog na srpski

6

5

4

3,5

3

sa srpskog na engleski

7

6

5,5

5

5

 Cene za lekturu/korekturu su 40% od prevoda sa srpskog na engleski.

Vesti & Promocije >>


  • DISCLAIMER * Profesionalno ponašanje i korektan odnos * Potpuna tačnost i verodostojnost svih objavljenih informacija * Strukturalni tok podučavanja prilagođen potrebama polaznika
  • Prilagođavanje polaznicima sa posebnim zahtevima u smislu termina i programa obuke u okviru mogućnosti škole * Priprema za IELTS i TOEFL * Cene u skladu sa vrednostima pruženih usluga i realnim ekonomskim okruženjem * Mogućnost konsultacija i saveta pri odabiru programa
  • Interaktivna nastava uz korišćenje najsavremenijih tehničkih sredstava * Iznad svega, prijatna radna atmosfera * Naš sajt sadrži linkove prema drugim sajtovima za čiji sadržaj i politiku privatnosti ne snosimo odgovornost